Missie en visie, Privacy, Aanspreekpunt integriteit

Nieuwste Corona update:

Beste leden, ouders, Amper 1-2 dagen geleden stuurden wij jullie een update over welke lessen geschrapt zouden worden inzake de COVID-maatregelen en alweer is hier een verandering. Met heel veel spijt in ons hart moeten wij vanaf vandaag ALLE lessen schrappen. Hieronder vinden jullie het bericht dat deze ochtend verscheen op de website van onze gymfederatie GYMFED. U kan dit nalezen op www.gymfed.be image007.jpg Graag geef ik nog even mee dat wij momenteel geen beslissingen kunnen treffen omtrent terugbetaling van lidgelden. Wij zijn ons zeer bewust dat leden vorig jaar geen lidgeld terug gekregen hebben en uiteraard de bezorgdheid hebben dat dit opnieuw zou gebeuren. Wij begrijpen dit absoluut maar beslissingen hieromtrent zullen pas genomen worden op het einde van het sportjaar wanneer we een duidelijk overzicht hebben hoeveel lessen er geschrapt zijn. Wij hopen op uw begrip en komen hier zeker op terug. Wij houden jullie zeker op de hoogte van zodra de lessen terug kunnen opstarten. Volg ons zeker op onze Facebook pagina – De Gympies Hoeilaart! We wensen alsnog iedereen veel moed in deze moeilijke tijden. Zorg goed voor jezelf en elkaar. U kan deze mail vertalen op www.deepl.com – Vous pouvez traduire ce mail sur www.deepl.com – you can translate this mail on www.deepl.com Mvg, Het bestuur De Gmypies Hoeilaart

Missie

De Gympies Hoeilaart biedt de inwoners van Hoeilaart en de omliggende gemeenten een kwalitatief aanbod op gebied van turnen, trampoline en dans. Via een gediversifieerd, laagdrempelig en eigentijds programma wordt getracht mensen aan het sporten te krijgen en te houden, ongeacht de leeftijd of het niveau. In de recreatieve groepen ligt de nadruk op sport, plezier en ontspanning, terwijl er in de competitiegroepen gewerkt wordt om de individuele mogelijkheden van iedere gymnast zo goed mogelijk te ontplooien.

Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk niveau op nationaal vlak. De Gympies Hoeilaart hecht veel belang aan kwaliteit, werkt zoveel mogelijk met gekwalificeerde lesgevers en stimuleert opleiding. Ze hanteert zeer democratische lidgelden en organiseert verschillende nevenactiviteiten voor haar leden, waar een goede clubsfeer centraal staat.

Visie

De Gympies Hoeilaart wil volgende doelstellingen waarmaken:

* Een optimale trainingsomgeving bieden voor haar leden. Dit houdt in het aanbieden van een breed en inhoudelijk goed sportaanbod dat wordt verzorgd door gekwalificeerde begeleiders in een geschikte accommodatie met goede faciliteiten.

* Sporters en hun plezier in de sport centraal stellen. Succesbeleving is een belangrijke stimulans om te blijven bewegen. De lessen moeten dus aansluiten bij de belevingswereld van de betreffende sporters en er moet zoveel mogelijk doelgericht gewerkt worden om het plezier en de succesbeleving te vergroten.

* Continue kwaliteitsverbetering nastreven door het stimuleren van opleidingen (trainersdiploma’s, bijscholingen, jurycursussen) en door het afstemmen van trainingsprogramma’s op elkaar doorheen de verschillende leeftijdscategorieën.

* Een financieel verantwoorde huishouding voeren.

* Promotie voeren door deel te nemen aan gemeentelijke initiatieven binnen de eigen disciplines. Voor de verschillende disciplines worden volgende doelstellingen gehanteerd:

* Turnen: Wekelijks recreatief aanbod van 45min (kleuters) tot 4u (wedstrijdgroep D-niveau). Het competitief aanbod is bedoeld voor een beperkte selectie waarbij er tot 7,5 uur/week wordt getraind. Het streefdoel is B, C of I niveau. Permanente opleiding van juryleden is noodzakelijk.

* Trampoline: Wekelijks recreatief aanbod van 1.5u, waarbij plezier, ontspanning en talentdetectie centraal staan. De competitiegroep traint 6/week en heeft als streefdoel A, B of I niveau. Permanente opleiding van juryleden is ook hier noodzakelijk.

 

Wij vinden jouw privacy belangrijk.

We houden ons aan de GDPR-regels en zorgen er voor dat jouw gegevens veilig zijn.

Aanspreekpunt integriteit (API)

Heb je een klacht? Ben je niet correct behandeld? Heb je grensoverschrijdend gedrag ervaren binnen onze club? Neem dan contact op met Julie Bollue, onze API. Stuur een mail via ons contactformulier met als onderwerp API. Dit wordt meteen doorgestuurd naar haar.