Dansen

Kleuterdans (3-4 jaar) (minimumleeftijd 3 jaar)

Bij deze groep wordt op een speelse manier de basispassen van het dansen aangeleerd op een aangepast muziekgenre. Jaarlijks zijn er een 2-tal optredens waarbij de kinderen kunnen schitteren.

Zaterdag 9u00 – 9u45

 

Kids Dance I (5-6 jaar) (3de kleuterklas en 1e leerjaar)

Bij deze groep wordt op een speelse manier de basispassen van het dansen aangeleerd op een aangepast muziekgenre. Jaarlijks zijn er een 2-tal optredens waarbij de kinderen kunnen schitteren.

Zaterdag 9u45 – 10u30

 

Kids Dance II (7-8 jaar) (2e en 3e leerjaar)

In deze groep wordt al meer het accent gelegd op de afwerking en combinatie van de verschillende danspassen. Jaarlijks zijn er een 2-tal optredens. Het is dan ook de bedoeling dansjes aan te leren i.f.v. deze optredens. Het muziekgenre wordt ook hier aangepast aan de leeftijd van de groep.

Zaterdag 11u30 – 12u30

 

Funky Jazz I (9-12 jaar) (4e, 5e, 6e leerjaar)

Na een degelijke opwarming worden hier de verschillende basistechnieken aangeleerd. De tweede helft van de les bestaat uit het stapsgewijs aanleren van een volledige choreografie die gedemonstreerd wordt tijdens een 2-tal dansoptredens per jaar.

Zaterdag 10u30 – 11u30

 

Funky Jazz II (12 j.+) (1e middelbaar en hoger)

Er wordt nog heel wat nadruk gelegd op het aanleren en verfijnen van de basistechniek, maar het aanleren van een choreografie mag uiteraard niet ontbreken. Deze groepen nemen deel aan een aantal optredens per jaar.

Zaterdag 12u30-13u30